Tips voor ondernemers

Een onderneming oprichten, heeft niet alleen gevolgen voor je vermogen en dat van je onderneming. Ook je gezinsleden moeten beschermd worden tegen financiële tegenslag. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe je de oprichting van een onderneming kan kaderen in je leven. De notaris kan je verder begeleiden en adviseren.

Je woning beschermen met een verklaring van onbeslagbaarheid

Als zelfstandige kan je je privévermogen op verschillende manieren beschermen tegen aanspraken van je professionele schuldeisers. En dat is nodig, want als je niet meer in staat bent om je beroepsschulden te betalen, kunnen je schuldeisers beslag leggen op je goederen. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor je gezin. Dankzij een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning kan je ervoor zorgen dat je professionele schuldeisers geen beslag leggen op je hoofdverblijfplaats. Zo’n verklaring laat je opstellen door de notaris. Meer info? In de rubriek “ondernemen” op Notaris.be vind je er alles over!

Je goederen en die van je partner beschermen met een huwelijkscontract.

Soms kan het voor ondernemers interessant zijn om voor een huwelijkscontract te gaan met “scheiding van goederen”. Als je in het kader van je zelfstandige activiteit professionele schulden maakt, kan het immers nuttig zijn om de inkomsten gescheiden te houden. Professionele schuldeisers kunnen dan niet raken aan de inkomsten van je partner. Zo bouw je veiligheid in voor wanneer de zaken wat minder goed zouden gaan. Meer weten over het nut van een huwelijkscontract? Informeer je hier op Notaris.be!

Een bedrijf schenken

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. In Vlaanderen en Brussel is zo’n schenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Een bedrijfsschenking is een schenking van een eenmanszaak of de aandelen van een vennootschap. In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Een bedrijf overlaten aan de volgende generatie

Wie een bedrijf wil overlaten aan de volgende generatie, kan rekenen op bepaalde gunsttarieven. In Vlaanderen en Brussel kan een familiebedrijf vererfd worden tegen 3% of 7%. Er gelden dan wel specifieke voorwaarden, zowel vóór als na het overlijden. De drie gewestelijke regelingen verschillen deels van elkaar. De fiscale gunstregeling voor het familiebedrijf is bovendien zeer complex. Je spreekt hierover best een notaris en eventueel ook een andere expert aan, zoals een boekhouder. Zij kennen alle details en deze kunnen heel belangrijk zijn in deze materie. Meer informatie over ondernemen vind je op www.notaris.be

Hoe kan je de volgende generatie betrekken bij je onderneming?

Dankzij de hervormde vennootschapsregels, kan je de opvolging van je onderneming nog meer op maat uitwerken. Zo kan je niet alleen aandelen schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, maar ook een regeling rond de stemrechten uitwerken. Je moet niet verplicht werken volgens het principe “Eén aandeel, één stem”. Je kan meerdere rechten toekennen aan aandelen, maar je kan ook aandelen hebben zonder stemrecht. Handig voor wie een familiale onderneming op maat wil uitbouwen. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Een deel van je woning beroepsmatig gebruiken? Denk aan deze tips!

Niet elke ondernemer kan een kantoorruimte of een praktijk huren of kopen. Juist daarom kiezen ondernemers soms om hun beroepsactiviteiten in hun woning uit te oefenen. Maar zelfs wanneer je verkiest om je professionele activiteiten in je woning uit te oefenen, moet je rekening houden met een aantal regels. Lees er hier meer over.

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk onze meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor