Over StartMyBusiness

Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht beoogt het mogelijk te maken om tegen augustus 2021 in alle EU-Lidstaten een besloten vennootschap volledig online op te richten. De richtlijn voorziet de mogelijkheid om dit uit te breiden tot de NV.

Wat betekent dit concreet? Dat een oprichting van een BV en NV mogelijk moet zijn zonder fysieke aanwezigheid bij een notariskantoor of andere instantie! In België had men al verschillende onderdelen van deze puzzel gebouwd in de voorafgaande jaren. Zo kon de neerlegging van de authentieke oprichtingsakten al 15 jaar elektronisch verlopen. Sinds mei 2020 kennen we ook de digitale authentieke volmacht.

Op dit platform worden de ontbrekende schakels ingevuld. Hier vind je een volledig begeleid traject voor de oprichting, van begin tot einde, van een BV, NV of CV… met virtuele bijstand van een notaris!

Ook andere rechtsvormen kunnen op afstand opgericht worden dankzij een videoconferentie met een notaris.ook de authentieke oprichtingsakte van bijvoorbeeld een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, maar ook een VZW, IVZW, of stichting op afstand opgericht worden met de tussenkomst van een notaris. Ook daarvoor vind je een aantal basisgegevens terug op dit platform, in afwachting van een volledige integratie van deze rechtsvormen.

Ga zelf aan de slag met ons platform!

Start hier je digitale oprichting

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk onze meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor